Středisko Zlatá Růže – Jindřichův Hradec

Hradečtí skauti slaví dvacítku

Za dvacet let od obnovení činnosti prošly skautskými oddíly v Hradci stovky dětí a dospívajících, řada z nich se aktivně podílí na životě města i jinde. Nastávající víkend si jindřichohradečtí skauti připomenou výročí své dovodobé činnosti. V sobotu podvečer se ve Skautském domě SUD uskuteční společenská akce pro současné, bývalé členy střediska i pro partnery a další přátele skautingu v Hradci. V neděli dopoledne si pak symbolickou „Dvacítku“ užijí děti z oddílů při sportovní akci v tělocvičně na Slovanu.

Historie hradeckých skautů sahá až do roku 1914, nicméně vzhledem k několikerému zakázání skautingu u nás slavíme nyní dvacet let od obnovení činnosti v závěru roku 1989. Myslím, že počet skautů, kteří za tu dobu střediskem prošli, se pohybuje v čtyřciferných číslech. Připomenutí výročí nebude patřit pouze tento víkend, ale v podstatě se bude prolínat celým rokem 2010. Čeká nás již tradiční skautský ples, v dubnu se objeví skautská výstava v Městské knihovně apod.” říká vedoucí střediska Barbora Tichavová.

Za dvacet let své činnosti má za sebou středisko nejen tisíce hodin oddílových programů, ale také řadu projektů přesahujících hranice střediska. Každoročně se podílí na akci Město dětem, uspořádal dva ročníky přehlídky tvořivosti FestArt pro základní a střední školy Jindřichohradecka, pořádá ve městě kampaň o problematice rozvojových zemí spojenou s charitativní sbírkou Postavme školu v Africe, několik let pořádal pro širokou veřejnost Dny dětí, country bály pro děti i dospělé.

Řada dospělých členů střediska se pak významně podílí na celostátních aktivitách Junáka. Skauti hradečáci tak stáli např. u zrodu nového programu pro skautské oddíly postavené na kompetencích, zastávali a zastávají pozice na krajské i ústřední úrovni organizace, podílí se na celostátních vzdělávacích akcích Junáka pro budoucí vůdce, instrukory apod., hradečtí skauti dále spolupořádají celostátní setkání dospívajících skautů v Praze apod. Ani v životě Jindřichova Hradce nejsou mnozí skauti k přehlédnutí a významně se na zdejším životě podílí.

Tuto sobotu 13. února jsou vpodvečer do Skautského domu SUD zváni všichni současní vedoucí a další činovníci, bývalí členové střediska, přátelé a partneři skautského střediska, aby si společně připomněli dvacetileté výročí a někteří se možná po letech setkali. V neděli dopoledne se pak koná akce s názvem Dvacítka pro skautské oddíly. Děti si společné výročí připomenou v řadě pohybových aktivit a soutěží opředených číslem dvacet v tělocvičně na Slovanu.

Zanechte, prosím, komentář

XHTML: Můžete použít tyto značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>