Středisko Zlatá Růže – Jindřichův Hradec

Kdo jsme

Junák – český skaut, z. s. je nestátní nezisková organizace s celostátní působností, která sdružuje děti, mládež i dospělé bez rozdílu pohlaví, národnosti nebo jakéhokoliv politického či náboženského přesvědčení. Zaměřuje se na neformální výchovu mladých lidí, zejména jejich osobnostně sociální rozvoj tak, aby z nich vyrůstali lidé slušní, schopní a s praktickým uvědoměním své role, sociální tolerance a další participace na dění v občanské společnosti. Se svými téměř padesáti tisíci členy patří Junák v Česku mezi největší dětské organizace s komplexním výchovným programem, a to jak z hlediska časového, tak i zaměření.

Skautské středisko Zlatá Růže sdružuje v Jindřichově Hradci 174 členů – dětí i dospělých, a to v sedmi samostatných oddílech. Činnost střediska je pestrá, počínaje samostatnou výchovnou prací v oddílech, přes četné akce určené široké veřejnosti, až po podpůrnou práci spočívající např. v zajištění prostor a vybavení pro oddílovou práci.

Jindřichohradecké oddíly jsou určeny pro děti od věku zhruba šesti let výše a jejich klubovny najdete v centru města a na sídlišti Vajgar. Oddílová činnost spočívá v pravidelné a dlouhodobé práci s dětmi prostřednictvím schůzek každý týden, víkendových výprav nejméně jednou měsíčně a podílem na organizaci akcí určených pro veřejnost či účastí na akcích přesahujících působnost střediska.

Jak již bylo řečeno, středisko ani oddíly nežijí pouze svým uzavřeným životem. Právě naopak, abychom naplňovali poslání skautské výchovy a vychovávali mladé lidi zodpovědné sami za sebe i za své okolí, nedílnou součástí naší činnosti jsou akce určené pro veřejnost.

Zajímá Vás více, pak se nám ozvěte, nebo se podívejte na naše výroční zprávy.

Chcete-li vědět více o skautingu, pak navštivte stránky skaut.cz

Komentáře jsou vypnuty.