27.11.2017

Čtyřka – 4. chlapecký oddíl

chlapci ve věku 12–15 let

  • vedoucí: Martin Pecka, tel.: 777 984 289, E-mail:
  • klubovna: Skautský Univerzální Dům, Růžová 29/II
  • web oddílu: http://ctyrkazjh.skauting.cz

V našem oddíle fungují dvě party kluků, kteří se pravidelně scházejí jednou týdně na družinových schůzkách. Cca jednou do měsíce se uskutečňuje oddílová výprava (i vícedenní). Mimoto se koná ještě řada dalších jednorázových podniků, ať už sportovních nebo jen zábavních. Vyvrcholením oddílové činnosti je každoročně letní tábor, který se koná na pomezí České Kanady a Javořicka. Pokud máte zájem o dění u nás a rádi byste se přidali, pak nás kontaktujte.