27.11.2017

Čtyřka – 4. chlapecký oddíl

chlapci ve věku 12–15 let

V našem oddíle fungují dvě party kluků, kteří se pravidelně scházejí jednou týdně na družinových schůzkách. Cca jednou do měsíce se uskutečňuje oddílová výprava (i vícedenní). Mimoto se koná ještě řada dalších jednorázových podniků, ať už sportovních nebo jen zábavních. Vyvrcholením oddílové činnosti je každoročně letní tábor, který se koná na pomezí České Kanady a Javořicka. Pokud máte zájem o dění u nás a rádi byste se přidali, pak nás kontaktujte.