27.11.2017

Fénix – klub rodinného skautingu

klub rodinného skautingu, dospělí – skautky i skauti

Posláním rodinného skautingu v Junáku je sdružovat dospělé skauty a skautky, včetně jejich rodinných příslušníků, a podporovat je v jejich životním období, kdy zakládají rodiny a pečují o své děti, tak, aby udrželi vazbu ke skautskému hnutí a k jeho principům. Již několik let funguje na středisku Zlatá Růže klub rodinného skautingu, který je otevřený všem podobně smýšlejícím lidem. Jeho jádro tvoří skauti z bývalého roverského kmene Wilwarin. Během roku jezdí společně na různé akce od jednodenních (různé výpravy, setkávání se, spolu/pořádání akcí pro skauty, brigády), po vícedenní (hory, lyže, voda, kola apod.).