Středisko Zlatá Růže – Jindřichův Hradec

Hradecký tIQoň 2011 – řešení šifer

Stručný popis řešení šifer a pár postřehů ze hry.

Šifra 1a – rozdána již na startu spolu s mapou
Na první pohled připomíná známou obrázkovou hříčku „najdi X rozdílů“. Při bližším pohledu tam skutečně rozdíly jsou, je jich celkem 11 písmenných a 4 obrazové. Těch 11 písmen je různě ukryto, např. „S“ v ocasu hada, „V“ coby vykřičník nápisu na zdi a podobně. Těchto jedenáct písmen čteno postupně zleva (tedy od stromu až na konec plotu, jak praví jedna z postav) dává: SEVERNI KURT. Zbylé čtyři rozdíly jsou ve zbarvení fotbalové mičudy, výpletu tenisové rakety, barvy běžeckých treter a teččce v mapě luštitele. Sportovní potřeby celkem jasně specifikují komplex sportovišť severně od SUDu, text jednoznačně specifikuje že je třeba hledat u severního kurtu, tečka navíc v mapě luštitele je v poli odpovídajícím poli na reálné mapě Hradce, kde se ty sportoviště nacházejí. Tahle šifra zřejmě moc problémů nedělala, byla spíš pro zahřátí hlav.

Šifra 1b – rozdána již na startu spolu s mapou
Stránka pokryta českými písmeny jdoucími stále dokola podle abecedy. Stačilo celou stránku projít od začátku do konce a vypsat si písmena, která jsou vynechána. Výsledná zpráva odkazovala na jižní plot hřiště severně od Naxerovy lávky. Opět jednoduchá šifra, kterou všichni vyluštili.

Šifra 1c – rozdána již na startu spolu s mapou
Poslední startovací šifra byla velmi jednoduchá, šlo o Braillovo písmo, stačilo tedy využít nějakou tu šifrovací tabulku, třeba tu doporučenou od Chlýftýmu. Vyluštěná zpráva odkazovala na zeď u rybníka na východním rohu zámku. Navíc obsahovala doporučení, aby si hráči tuto šifru pamatovali, že se jim ještě bude hodit.

Šifra 2 – poskládána ze tří dílů získaných na místech určených šiframi 1a, 1b, 1c
Jednotlivé listy zobrazovaly něco jako malé ručičky hodin, velké ručičky hodin a ciferníky. Díky křížům v rozích se dalo rychle pochopit, že je třeba všechny tři kusy těmito kříži položit na sebe, čímž vzniknou kompletní hodiny. Postavení ručiček pak odpovídá postavení rukou při vysílání semaforové abecedy, ciferníky tam byly jaksi navíc. Stačilo tedy znát semafor nebo opět použít nějakou šifrovací tabulku a bylo vyřešeno. Cílové místo bylo na parkovišti u polikliniky poblíž schodů.

Šifra 3 – umístěna na parkovišti u polikliniky
Poměrně jednoduše – každé slovo pozpátku – byl zakódován text: S OHNEM ZACHAZEJTE OPATRNE. POZOR AT NIC NESHORI, ANI TENTO PAPIR NE. P.S. NEHLEDEJTE HASICARNU ANI KREMATORIUM, ALE V BATOHU. Tato informace se snažila hráčům říci, že je potřeba z batohu vytáhnout svíčku a sirky, které byly uvedeny v potřebném vybavení na hru. Nad svíčkou pak stačilo papír pořádně prohřát na svíčkou a měl se zjevit text (napsaný tzv. sympatetickým inkoustem) odkazující na levý břeh Nežárky pod stromy za Hill’s.
Tato šifra dala některým docela zabrat. Zadání bylo úmyslně vícero, aby v případě shoření papíru byla šance to zkusit znova, některé týmy údajně spotřebovaly až čtyři kusy, než se to povedlo. Jinak byla šifra hodnocena kladně. Je také nutno říci, že zde jsme se inspirovali v principu stejnou šifrou použitou v jednom z dávných ročníků TMOU.

Šifra 4 – její start byl na travnatém plácku pod stromy za Hill’s na levém břehu Nežárky
Zadání šifry obsahovalo křížovku se 17 hesly, jednu mapu s vyznačenými a očíslovanými body, další stejnou mapu, ale bez vyznačených bodů, přibližující popis těchto 17 míst situovaných do oblasti Karlova plného zajímavých zákoutí. Zde se tým mohl rozdělit, proto také dostal celkem dvě mapy. Na jednotlivých místech pak bylo možno nalézt hádanku, jejímž řešením bylo heslo do křížovky. Po uhodnutí dostatečného počtu hádanek a vyplnění křížovky se dala vyluštit tajenka odkazující na strom na západní straně Nušlovy ulice.
Tato šifra měla obsahovat specialitu v podobě hádanky 2, která ani tak nebyla hádankou. Šlo o Titanic symbolizovaný čímsi, co mělo plavat v prostřed Nežárky. Toto něco bylo polepeno obrázky skutečného Titanicu a navíc obsahovalo průpovídku „Zima jako v lednu, … šel ke dnu.“ Záměr ale příliš nevyšel a přestože tento Titanic byl skutečně nepotopitelný, plaval si kam chtěl a proto byl k nalezení u břehu blízko hádanky číslo 8. Hráči si i s touto šifrou poradili poměrně dobře, kolem deváté až desáté večer bylo na Karlově docela živo. Tato šifra byla také inspirována podobnou šifrou z některé TMOU.

Šifra 5 – zadání nalezeno pod stromem na západní straně Nušlovy ulice
Zadání před svým číslem 5 obsahovalo „č.p.“. Dále byly uvedeny čísla z rozsahu 60 až 68, případně jejich součty. Tyto čísla odpovídají číslům domů v bloku na Nušlově ulici, každý z uvedených domů má na fasádě zapsáno jedno řecké písmeno z rozsahu alfa až iota. Prvním krokem tak bylo přiřazení řeckých písmen číslům, což se dalo udělat obejitím domů nebo se to dalo i odhadnout třeba podle toho, že 60 = alfa. Tam kde byly součty bylo nutné vzít písmeno podle prvního č.p. a poté se posunout o tolik písmen řecké abecedy, kolikáté bylo písmeno druhé, příp. třetí v součtu. Takto bylo možno kódovat písmena i vyšší než iota. Poté přišla na řadu znalost názvů jednotlivých řeckých písmen, překlad do latinky se provedl foneticky. Výsledkem bylo doslova: Z-E-L-E-N-Y T-R-O-I-Th-E-L-N-I-K R-Y-B-N-I-Ks-K-E P-R. Po polidštění to mělo znamenat ZELENY TRJUHELNIK RYBNICKE PR. Nesrovnalosti jsou dány tím, že řecká abeceda nemá písmeno znějící jako „U“, „H“ nebo „C“. Proto bylo „U“ vynecháno, „H“ a „C“ byly poněkud kostrbatě nahrazeny „Thétou“ resp. „Ksí“.
Tato šifra se díky své nejednoznačnosti stala dost problematickou a měli jsme strach, aby to tady většina týmů nezabalila. Poté co se začaly rojit požadavky na nápovědu v telefonu ale taky skupinky hráčů na Nušlově a okolí, rozhodli jsme se všem poradit. To jsme učinili přímo na místě – na Nušlově ulici, kde se docela smazaly časové rozdíly mezi týmy. Většina týmů rychle pochopila, že nejdřív musí opsat řecká písmena z domů, ale byli tu i takoví, kterým to trvalo déle. Některé týmy výsledek interpretovali jako zelený trojúhelník u Rybniční ulice. Tak skutečně něco podobného (aspoň podle mapy) je, ale není to tak přesný trojúhelník jako ten, který se nachází na Rybnickém předměstí mezi bloky domů, na mapě je přímo pod tímto nápisem.
Vznik šifry byl inspirován existencí řeckých písmen na fasádách domů na Nušlově ulici, navíc tato lokalita se dobře hodila do logického sledu míst.

Šifra 6 – byla nalezena v onom zeleném trojúhelníku
Zadání mělo tentokrát tvar dlouhého pruhu, z něhož bylo potřeba, jak říká symbol nůžek, vystřihnout dlouhý proužek s písmeny a čísly. Číslo 6 v záhlaví zadání bylo vyvedeno jako rolička toaletního papíru s částečně odmotaným koncem. To mělo přivést na myšlenku namotat vystřižený proužek na roličku od toaleťáku, který byl opět v potřebné výbavě na hru. Po namotání se dal po řádcích přečíst text: KLUBOVNA VAJGAR 566 VYCHODNE OD 4 ZS.
Některé týmy skutečně rozmotali roličku papíru a namotali proužek. Ten byl přizpůsoben na roličky s trochu větším průměrem, proto někteří zpět přimotávali papír, až byl text dobře čitelný. Jiné týmy si to prostě namotaly na prsty a jiní zase jednoduše četli každé deváté písmeno. Celkově tato šifra moc problematická nebyla.

Šifra 7 – byla v klubovně Elhany na Vajgaře v domě 566
V klubovně na hráče kromě trochy tepla a nějakého toho čaje čekala zvuková šifra. Představovala ji devítiminutová smyčka složená z 25 hudebních ukázek uvozených číslem v Morseovce. Klíčová byla znalost co největší části písniček. To se ovšem díky tomu, že mnohé byly lidové, ukázalo jako klíčový problém. Šlo o následující čísla a písně: 2 – Ej od Buchlova, 9 – K Budějicům cesta, 4 – Na tom Bošileckym mostku, 1 – V Hodoníně za vojáčka, 3 – Okolo Třeboně, 3 – Kolíne, Kolíne, 5 – Synek z Polanky, 3 – Okolo Frýdku cestička, 1 – Sarajevo, 1 – Běží liška k Táboru, 3 – Jarošovský pivovar, 4 – Kdyby byl Bavorov, 3 – Žádnyj neví co sou Domažlice, 5 – Když jsem já šel to Putimskou branou, 3 – Nedaleko od Trenčína, 1 – Znojmo, Znojmo, 4 – Už se ten Tálínskej rybník, 4 – Avignon, 3 – Na tom Pražským mostě, 2 – Okolo Hradce, 3 – Hlásná Třebáň, 5 – Bon soir Mademoiselle Paris, 6 – Chlumecký zámek, 1 – Montgomery, 5 – Když jsem šel z Hradišťa.
Prvním postřehem (při znalosti písní) mohlo být, že se ve všech zpívá o městech. Tady mohl nastat problém, protože některé melodie jsou známé i jiným otextováním (Běží liška k Táboru vs. Když jsem husy pásala) nebo dokonce píseň obsahovala dvě až tři města (Polanka + Lidečko, Bavorov + Vodňany + Prachatice) – myšleno bylo to z názvu a současně se vyskytující v textu jako první.
Druhým krokem bylo vypsání názvů měst, tetí krok spočíval ve vybrání tolikátého písmene z názvu města, kolikáté říkalo číslo pípané v Morseovce. Výsledná zpráva odkazovala ke garážím U Cihelny pod strom.
Tato šifra byla ještě kritičtější než pětka. Základním problémem byla neznalost songů většinou lidových, moc nepomohla ani nápověda některých názvů umístěná na hřišti 4. ZŠ. To mělo za následek postupnou kumulaci týmů v klubovně (ve špiččce jich tam bylo 14), v tu chvíli již začaly první týmy hru vzdávat – bylo to v 1:50, poslední tým po vyluštění z klubovny odcházel kolem půl čtvrté? Zdržení na této šifře byl také důvod prodloužení hry na neurčito…

Šifra 8 – byla pod stromem na cestě ke garážím U Cihelny
Na zadání byly dominové kameny poskládány jak bývá zvykem – stejnými počty bodů k sobě (nicméně je tam jedna chyba – zjistili jsme to po hře od účastníků, nikdo z testujících si toho nevšiml 🙁 na řešení to ale nemá vliv). Řešení bylo snadné, stačilo sečíst všechny body ve všech kamenech i jejich půlkách položených v jenom směru – vertikálním nebo horizontálním. Rohová půlka kamene tedy byla vždy společná pro oba směry. Výsledné součty představovaly číslo od 1 do 26, které lze snadno interpretovat jako písmeno. Výsledek odkazoval na lávku přes Hamerský potok. Lávka leží v lese kde se to jmenuje Na Baště, na mapě však samotná lávka není.
Tato šifra zřejmě byla dobře zvladatelná.

Šifra 9 – nalezena u lávky v lese
Na zadání byly v řádcích názvy různých míst, jejich počet byl 1 až 5. Na záhlaví zadání byl nápis VZPOMEŇ SI! To mělo připomenout šifru 1c – Braillovo písmo. Stačilo tedy daná místa najít v mapě, při použití rastru mapy pak bylo možno získat symbol Braillova písma a ten snadno konevertovat na písmeno. Každý řádek zadání symbolizuje jeden znak. Řešení šifry odkazuje na sídliště U Nádraží pod stromy poblíž kruhvého objezdu u Lidlu.
Z pohledu hráčů již devítka byla poměrně náročná, avšak stále tu bylo pár týmů, které ji úspěšně dokončily.

Šifra 10 – nalezena na okraji sídl. U Nádraží
V zadání bylo pár divných znaků – šlo o Alt kódy 1 až 26, tedy to co se napíše v textovém editoru počítače po stisku Alt+číslo. Řešit se dalo opět pomocí šifrovací tabulky, pro unavené hráče je asi nejspolehlivější cesta s nejmenším rizikem chyb dvojí konverze – Alt kód na číslo a číslo poté na písmeno. Řešení šifry ukazovalo na místo u garáže v odbočce z ulice 9. května směrem k řece.
Tato šifra byla jistě jednodušší než předchozí, pro mnohé týmy ale poslední vyřešenou.

Šifra 11 – byla u poslední garáže nejblíž řece v odbočce z ul. 9. května
Zadání se skládalo z bludišť v nichž byly dva vchody, někdy v bludišti byla kulička, někdy ne. Základním poznatkem měl být počet bludišť – 26. Tedy každé bludiště symbolizuje jedno písmeno, přiřazení nekomplikujme použijeme to nejpřirozenější – zleva do prava po řádcích dolů. Bludiště obsahující kuličku tedy budou reprezentovat písmena obsažená v řešení. Vzdálenost kuličky od vchodu pak symbolizuje pořadí daného písmena ve zprávě. Počítají se políčka nacházející se uvnitř bludiště mezi kuličkou a vchodem. Pokud je možné od kuličky dobloudit do obou vchodů, je dané písmeno ve zprávě dvakrát – na pozicích daných oběma vzdálenostmi. Pokud je cesta volná pouze k jednomu vchodu, je toto písmeno ve zprávě pouze jednou. Řešením bylo: HRAZ RYBNIKA MNISEK.
Tato šifra byla poslední ve hře. Na hrázi Mníšku bylo zadání logického úkolu, který měly týmy luštit cestou do SUDu. Protože jsme se dostávali do velkého zpoždění, cca v 4:30 bylo rozhodnuto hru zkrátit o log. úkol a současně konec dát na 5:00 do SUDu. Vyhrát měl tým, který bude nejdále. Nakonec se všechny stále hrající týmy po páté v SUDu sešly, jeden tým dokázal ve 4:52 vyřešit šifru 11, další týmy byly na správné cestě, ale to už víte z informací o vítězích…

Zanechte, prosím, komentář

XHTML: Můžete použít tyto značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>