Středisko Zlatá Růže – Jindřichův Hradec

Hradecký tIQoň 2012 – řešení šifer

Popis řešení šifer z Hradeckého tIQoně 2012

1a

Tentokrát tato šifra nebyla přímo součástí startovacího balíčku, ale byla k němu přidávána v podobě účtenky za zaplacení startovného. Na účtence bylo logo hry, v adrese vymyšleného tIQoňského obchoďáku bylo ukryto 1a. Pak zde byl seznam věcí ze startovacího balíčku s různou cenou a tři divné věci s nulovou cenou: Ranní hvězda, Výlep plakátů, Parkovné 4 hod. Tyto tři položky měly symbolizovat Jitřenku, plakátovací plochu a parkoviště – vyýsledné místo je jasné. Pokud by někoho snad nenapadlo, že je třeba se zaměřit na tyto tři věci, bylo dole na účtence napsáno „Nejlepší věci jsou zadarmo“.
Některé týmy se na startu ptaly, jestli v balíčku mají skutečně vše, že jim tam chybí a1… 🙂

1b

Jednoduchá šifra vyžadující otevření mapy. Útvar na obrázku je trasa naučné stezky kolem centra Hradce vyznačené také v použité mapě. Stačilo správně útvar zorientovat a určit místo, kam ukazuje šipka. Další zadání bylo k nalezení pod schody vedoucími z Liliové ulice k Nežárce.
Tady jsme se dostali do komplikací, krátce po startu volal jeden z týmů, že našel pouze ceduli a prázdnou folii. Všechna zadání 2b zřejmě někdo ukradl, což se stalo poprvé v historii tIQoně. Nicméně zadání jsme znova dodali a snad všichni si jej vyzvedli a pokračovali dál.

1c

Další ze zahřívacích šifer. Text byl složen z dvojnásobného počtu znaků než originální zpráva, pokud se text rozdělil na dvojice, bylo možné si všimnout, že tyto dvojice jsou vždy ob jedno písmeno – např. AC, IK atd. Stačilo pro jednotlivé dvojice vypsat písmena ležící mezi těmito dvěma, tedy B, J…

2

Šifra číslo 2 byla jako vždy vícedílná. K zadání 2 z balíčku bylo potřeba vyluštěním 1a, 1b a 1c a obejitím míst získat 2a, 2b a 2c. Princip šifry je znám pod názvem Trifid. Čísla ze zadání 2 jsou v podstatě souřadnice z trojrozměrné matice – první číslo udává tabulku, druhé řádek v ní a třetí sloupec. Takto je možno jasně definovat 27 znaků…

3

Bludiště snad netřeba vysvětlovat. Každý se nejdříve pokusí probloudit jím. A tím získá text, který zřejmě není řešením. Pokud ale po řádcích přečteme zbylá písmena, získáváme řešení odkazující na další místo.

4

Spousta drobných peněz na papíře 🙂 Lze je rozdělit na segmenty velikosti 2 na šířku a 3 na výšku. A ty už lze snadno přečíst jako Braillovo písmo – 2 Kč je tečka, 1 Kč prázdné pole…
Na této šifře se začal zpomalovat postup týmů a začalo se také měnit jejich pořadí, ikdyž na čelních pěti pozicích změny byly nevýrazné.

5

Tuhle šifru jsme pracovně nazvali WETZIP. Písmena v jednom segmentu jsou vždy z jedné řady na klávesnici QWERTZ. Je tedy potřeba vědět jak taková klávěsnice vypadá a poté určit jak jsou klávesy z každého fyzicky rozloženy. Jedna osamocená klávesa znamená tečku, dvě těsně sousedící klávesy znamenají čárku. A dál už je to jasné.
Tady už míchání pozic otřáslo skoro celým startovním polem a postup se ještě zpomalil. Nicméně 18 týmů tuto šifru vyluštilo, z toho jeden vybral absolutní nápovědu.

6

TETRIS. Stará známá hra, šifra nebyla příliš záludná, stačilo odhadnout, jak padají jednotlivé tvary z kostek a jak s nimi pohybovat a pak použít základní pravidla Tetrisu. Tvary s šířkou odpovídající lichému počtu kostek padaly o jednu vlevo oproti středu, tvary s šířkou odpovídající sudému počtu padaly přesně ze středu. Písmena R a L znamenaly Right a Left, jejich počet udával počet polí o nějž bude tvar posunut daným směrem. Jak tvary postupně padaly, vznikaly ve zdi díry, ale také byly dvě řady zbořeny – odstraněny. Zbytek zdi nad zbořenou řadou spadl o tuto řadu níž. Nakonec „hra“ došla do stavu „Game Over“. V tu chvíli bylo potřeba po řádcích přečíst písmena v dírách ve zdi a tím bylo řešení na světě.
Jestliže předchozí šifra s pořadím týmů zamíchala, tak tady šlo o velký třesk. Dosud první tým zde ztratil svou pozici, mezi ostatními pozicemi taky došlo k mnoha změnám. Tato šifra spíš než smysl pro logiku či nějaké velké zkušenosti vyžadovala pečlivost a pozornost, tvary bylo potřeba vystřihnout a šoupat po papíře nebo důsledně kreslit.

7

Stejně jako loni na sedmé pozici byla šifra mající něco společného s hudbou. Tentokrát to byl notový zápis IQ songu. Samozřejmě nechceme diskriminovat „nemuzikanty“ a to je potřeba si uvědomit. To navádí na myšlenku, že je třeba noty interpretovat graficky. S nápovědou „Tělo mlčí, ruce hrají“ to bylo určitě jasné. Pomlka v každém taktu symbolizovala tělo, dvě noty pak ruce člověka vysílajícího semaforovou abecedu. Pozice ruky byla dána výškou noty. Prostě graficky řešitelné, ikdyž je pravda, že zmíněná nápověda vyžaduje aspoň tušit jaký je rozdíl mezi notou a pomlkou…
Další komentář snad netřeba, ale za zmínku stojí pár kusých informací, které se k nám dostaly přímo z míst, kde týmy sebraly zadání a pokoušeli se je luštit. Údajně často mezi prvními větami pronesenými hráči po vyzvednutí zadání bylo „Do háje…“ resp. ekvivalenty mnohdy jadrného charakteru. Ještě veselejší je informace o tom, že v jednom z týmů kdosi vytáhl flétnu a zkoušel náš song zahrát 😀

8

Sada 27 kostiček z extrudovaného polystyrenu. Kostky byly popsány písmeny. A zadání 2a, 2b a 2c odkazovaly, že se ještě možná budou hodit. A u osmičky byla ta správná chvíle. Šlo vlastně o šifru 2 ve 3D. Kostky byly popsáy tak, že po seskládání velké krychle budou všechny písmena z Trifid tabulek uvnitř a na jejím povrchu bude k přečtení výsledek. Bylo tedy potřeba vyhledat kostky pro jednotlivé tabulky – vrstvy podle často se vyskytujících písmen. Pomoci mohla také orientace písmen a struktura povrchu kostek. Jednotlivé vrstvy pak seskládat a položit na sebe. K usnadnění mohla posloužit potravinářská folie, do které byl zabalen startovací balíček – jednotlivé vrstvy nebo celou kostku šlo spojit dohromady bez lepidla a v případě potřeby opět rozložit.
Tahle šifra dala zabrat mnohým týmům, ale nebyla výrazně odlišná od předchozích dvou. Mimo to dala zabrat také orgům, protože nařezat a popsat kostky dalo docela dost práce…

9

Obrázkové zadání, ale hrozivě vypadající. Po krátkém pozorování obrázků se dalo zjistit, že mají symbolizovat planety (Země, Merkur, Mars…). Názvy planet je potřeba konvertovat na čísla – jejich pořadí od Slunce. Výsledkem pak byla posloupnost 31415926. To je prvních 8 číslic konstanty Pi. V textu pod obrázky pak bylo potřeba hledat p a i. Mezi těmito dvěma znaky pak mohl ležet jeden nebo více znaků, které stačilo seřadit za sebe a vznikl výsledný text.
Na devítce se už pořadí příliš neměnilo, ve chvíli kdy tam mnoho týmů teprve přišlo se víťezové blížili k cíli.

10

Snad každý poznal Sudoku. A kdekdo jej i vyřešil, tohle zadání nebylo triviální, ale patřilo k těm lehčím. Po vyřešení stačilo přečíst po čtvercích postupně nejdříve písmena s číslem 1, pak 2 atd. až k 9. Tím vznikl výsledný text.
Jednoduchost této šifry potvrzuje také to, že zde týmy opět zrychlily svůj postup. Tuto šifry vyzvedlo 10 týmů, avšak vyřešilo ji pouhých 7.

11

Byl to logický úkol pro tým. Jako vždy pokus o něco jiného, než jsou klasické šifry. Řešení měly týmy za úkol fyzicky odprezentovat s použitím míčků, pokud se jim povedlo, byl jim zapsán čas v cíli. A jak že se to řeší? Princip je stejný jako u Hanojských věží, jenom to potřebuje trochu více představivosti. Dokážete překlopit toto zadání do zadání Hanojských věží? A pak uvěříte, že optimální řešení má rovněž sedm kroků…

Zanechte, prosím, komentář

XHTML: Můžete použít tyto značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>