Středisko Zlatá Růže – Jindřichův Hradec

Hradecký tIQoň 2014 – řešení šifer

Startovní šifra 1a) – 1f) Příslušné části zadání další šifry byly rozmístěny na místa, kde stál kameraman v úvodních reportážích.

2) Vystřižené trojúhelníky vytvoří šestiúhelník, který má orámování tvořené jednou barvou, stejnou jako písmena, která je možné číst. Otočíme každý trojúhelník o 120° a přečteme druhou třetinu zprávy. Naposledy otočíme každý trojúhelník o 120° a přečteme poslední část zprávy.

3) Jde o morseovu abecedu. V každém patře je jedno slovo, patra na sebe navazují schodišti. Pán = tečka, dáma = čárka, invalida = oddělovač.

4) Hraje se člověče, nezlob se s vyhazováním figurek. Čísla vedle figurek znamenají hody kostkou v jednotlivých tazích. Tahy se čtou po řádcích.

5) Brailovo písmo. Obrazec se rozdělí na tabulku 2×3, ignorujeme barvy, kulička = znak.

6) Přiložíme QR kód z mapy a ze stanoviště 6 na sebe. Proti světlu je vidět řešení, které najdeme v mapě.

7) Caesarova šifra. Uvnitř krabičky je barevný text, barvy odpovídají barvám lentilek v krabičce. Posunutím písmene o počet shodně barevných lentilek získáme výsledné písmeno řešení.

8) Názvy produktů seřadíme podle abecedy. Procentuální hodnotu slevy, která je vždy celým číslem v rozmezí 1-26, převedeme na písmeno.

9) Vytvoříme tabulku 6×6 a zapíšeme do ní nejprve písmena a poté číslice od nuly. Tečky na kostce určují souřadnice znaku v tabulce.

10) V každém řádku doplníme následující slabiku z textu písně. Tyto slabiky tvoří řešení.

11) Počet vydání zvuku určuje pořadí písmene z názvu zvířete. Je nutné zohlednit, zda se jedná o samce, samici nebo mládě.

12) Hvězdy zmíněné v textu najdeme na mapě. Spojením hvězd dle pořadí v textu získáme obrázek písmene. V každém odstavci se skrývá jedno písmeno.

13) Čas odjezdu určuje poloměr v kilometrech, název Stanice určuje směr od středu (Masarykova náměstí) a barvu trasy. Poblíž průsečíku oblouku a turistické trasy odpovídající barvy leží na mapě nápis. Počet zastávek pražského metra od středového trojúhelníku do Stanice určuje písmeno z nápisu. Ignorujeme červenou turistickou trasu vedoucí na západ.

Zanechte, prosím, komentář

XHTML: Můžete použít tyto značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>