Středisko Zlatá Růže – Jindřichův Hradec

Hradecký tIQoň 2010 – řešení šifer

Tady uvádíme popis řešení šifer z Hradeckého tIQoně 2010…

Šifra 1a

Někomu stačil jediný pohled, někdo hledal v mapě, někdo si toho na mapě všiml náhodou… Šlo o logo Národního muzea fotografie, ti co ho prostě neznali ho měli šanci najít mezi upoutávkami na okraji mapy. Zadání šifry 2a tedy bylo umístěno před vchodem do NMF.

Šifra 1b

Šlo a jakousi povídačku snažící se vystihnout atmosféru panující mezi členy fiktivního týmu. Každý člen ze sebe vychrlil spoustu nápadů – informací. Některé byly užitečné, jiné naprostý balast, dokonce se objevily vzpomínky na minulý rok – nebylo však nutné loňský tIQoň absolvovat. Základ řešení spočíval v tom, že cílové místo bylo dále než cíl 1a a současně blíže než 1c (bylo tedy potřeba předem vyřešit 1c). Dále se tam mluvilo o severozápadním kvadrantu mapy, přičemž počátek souřadného systému je na místě startu – Masarykově náměstí. Po těchto dvou krocích se v mapě dala určit čtvrtina mezikruží v níž bylo potřeba najít garážovou kolonii, která je v téhle oblasti i podle textu jenom jedna – je to ta u obchodu s elektromateriálem Bočková. Pokud se přidaly zbývající informace jako severní konec garáží, dostali jste se přímo k onomu elektru a poslední dvě informace jako „zeď“ a „péčko“ jednoznačně směřovaly ke zdi, u níž je malé parkoviště pro zákazníky elektra. Tam pod keřem leželo zadání 2b.

Šifra 1c

Dalo se řešit rozstříháním, sestavením jako puzzle (a třeba i slepením), poté bylo třeba danou oblast najít na mapě, což bylo ztíženo tím, že byly smazány názvy ulic. Po zjištění o kterou část mapy jde bylo jasné, že šipka ukazuje na severní konec ulice U Plovárny. S trochu větší představivostí se to dalo vyluštit i bez stříhání.

Šifry 2a, 2b, 2c

Na třech místech ze šifer s číslem 1 bylo možné získat 3 kusy čtvercových sítí s nějakými černými políčky. Zřejmé bylo, že bude potřeba nějak tyto tři kusy sloučit, ale jak? Nejjednodušší varianta je položit všechny tři kusy na sebe a prosvítit – při silném světle a dobrých očích to funguje. Jinou, jistější, možností je překreslit si černá políčka všech tří kusů zadání do jednoho. Výsledkem je symbol autobusu, který v přiložené mapě značí autobusové nádraží, přímo v mapě je ta značka na prostředním ostrůvku. Řešením a tedy místem nalezení zadání šifry 3 je prostřední ostrůvek autobusového nádraží.

Šifra 3

Byla přilepena na zadní straně lavičky. Pár čísel, co s tím? Stačí to pojmout jak SMS – buď máte klávesnici svého telefonu v hlavě, nebo telefon coby potřebnou výbavu prostě najdete po kapsách… Je to trochu zrádná šifra, někdo to vidí do 10 sekund, někdo nad tím stráví třeba 15 minut a pak si tluče do hlavy, že to je taková blbost… Řešením šifry bylo „Rezkova Novodvorska Most“.
Nápovědou byl obrázek telefonu…

Šifra 4

Byla umístěna na severním pravém konci zmíněného mostu v otvoru nosníku. Šlo o hromadu filmových výroků a k nim přiřazených čísel. Systém řešení asi každý odhalil poměrně rychle – určit název filmu z něhož pochází konkrétní výrok a z toho názvu použít tolikáté písmeno, jaké je číslo v závorce za výrokem. Navíc je informace psána pozpátku aby nebylo po prvních třech filmech na první pohled jasné kam jít… Alternativním řešením, pro případ neznalosti názvů filmů jsou zmenšená písmena. V každém výroku bylo jedno písmeno o bod zmenšeno, to odpovídalo přímo řešení. Takže pokud si toho někdo všiml, což je na první pohled a bez soustředěného prohledávání grafických nesrovnalostí téměř nemožné, pak stačilo od konce přečíst menší písmena a výsledkem bylo „Pod Naxerovou lávkou“. Mnoha lidem asi pomohla přítomnost písmene „x“, názvů s „x“ totiž v Hradci moc není…
Nápověda se snažila říci, že není nutné znát názvy filmů, ale popravdě moc nenavedla na hledání malých písmen… Víme, že čtverka celkově moc šťastně vyvedená nebyla – jak alternativní řešení, tak umístění, tak nápověda.

Šifra 5

Pod Naxerovou lávkou každý tým obdržel náramek z korálků v podstatě podle obrázku na zadání šifry, akorát korále byly barevné. Skoro každý se zeptal: „A to je vše?“ Se slovy „Jo, to je vše“ byli posláni dál. Tady snad nikdo nezaváhal, asi každý celkem rychle přišel na to, že jde o Morseovku, šlo pak jenom o to dekódovat co je tečka, co čárka a co oddělovač… Výsledkem bylo „Karla Capka obla cast zdi“.
Nápověda se snažila naznačit to, co asi všichni věděli, tedy že při té konstrukci tří barev a skupin s různým počtem korálí nemůže jít o nic jiného než Morseovku.

Šifra 6

V ulici Karla Čapka je zeď a ta má i nějaké ty oblé části. A právě tam u zdi leželo zadání 6. Všechny slova nějak podezřele moc obsahovaly X, případně I a V. A to jsou přece symboly používané v římských číslech. Další symboly jako L, C, D a M bylo podle rady ze 4. šifry uvozené „A nezapomeňte…“ potřeba vynechat z výpočtů. Pak každé z těch pochybných slov po přečtení jenom X, V a I dalo římské číslo od 1 do 26. Tyhle čísla stačilo překonvertovat na abecedu a byl tu výsledek „Zidovsky hrbitov jih“.
Nápovědou k šifře 6 byl obrázek římského legionáře, což mělo naznačit, že jde o římská čísla.

Šifra 7

Bylo potřeba tam něco ustřihnout. A právě jenom to, co naznačoval symbol nůžek a čára, výsledkem tedy byl čtverec (a ne hromada trojúhelníčků). Rovněž nešlo a Davidovu hvězdu, třebaže to leželo u Židovského hřbitova. Správným řešením bylo poskládat parník a pak jenom číst dokola text: „Zborovska a dvacateho osmeho rijna v krovi“. Mnozí parník nesložili, ale došli jenom k jeho polotovaru známého pod názvem „Nebe, peklo…“. Z něj pak dokázali sice trochu hůře, ale přece přečíst řešení. Existují i tací, kteří nic nestříhali, akorát různě pootáčeli papírem a nějak to přečetli…
Nápovědu „TITANIC“ asi není nutné více rozebírat.

Šifra 8

V křoví na té křižovatce byl k nalezení papír s mnoha body. K řešení bylo dobré si všimnout, že jeden z bodů nemá číslo a současně čísla všech ostatních bodů jsou situována vždy směrem od nečíslovaného bodu. A když si všimneme kusu metru na pozadí čísla 8 v záhlaví šifry, může kdekoho napadnout, že se bude něco měřit – vzdálenost od nečíslovaného bodu k jednotlivým číslovaným. Vzdálenosti v cm (tedy 1 až 26) pak symbolizují písmena z abecedy. Cíl byl u Vajgaru pod kruháčem na Vídeňské ulici v takové té uličce u té zdi na jejím konci.
Nápověda zobrazuje úsečku délky 1 cm s koncovými body jako na zadání a rovná se „A“.

Šifra 9

Tady už to vypadalo složitě, ale zase tak nebylo. Šlo o to, že se člověk musel oprostit od desítkové soustavy se kterou je zvyklý počítat. Zde se totiž využívala šestadvacítková soustava, která navíc neobsahuje nulu, tedy od Z (26) se přechází rovnou k A (1).
A teď míň vědecky… Bylo možné všechny písmena nahradit čísly 1 až 26. Pak jednoduše sčítat od nejnižšího řádu, tedy zprava. Pokud výsledkem součtu bylo číslo od 1 do 26, bylo možné ho zase jednoduše převést zpět na písmeno. Pokud byl výsledek větší než 26, pak bylo potřeba od výsledku 26 odečíst. Když získané číslo již bylo v rozsahu 1 až 26, pak jej bylo možno převést zpět na písmeno. Když ne, provedlo se odečítání znovu. Potom bylo důležité přičíst přenos do vyššího řádu, tedy k součtu písmen v levém sousedním sloupci připočíst kolikrát se provedlo odečítání čísla 26. Takto se postupovalo až k nejvyššímu řádu, tedy písmenkům nejvíce vlevo. Hlavně zapomenout na dekadickou soustavu… Řešením byl „Roh Dobrovskeho“, tedy plácek před branou zámku, nedaleko restaurace Bílá Paní, či chcete-li před pivovarem…
Nápověda se snažila říct, že se to dá jednoduše sčítat a že se musí uvažovat přenosy a současně se nepoužívá nula.
Tahle šifra byla docela ořech a podle dostupných informací se zde trochu zamíchalo jinak celkem stabilním pořadím týmů na trase. Jo, holt zapomenout na dekadickou soustavu je opravdu trochu náročnější…

Logický úkol – 10

Na plácku u zámku – pivovaru týmy obdržely zadání celkem známého logického úkolu o obyvatelích pětipatrového domu. Po vyřešení a sdělení výsledku organizátorům byl týmu  zapsán čas příchodu do cíle…
Řešení nebylo nijak komplikované, nejlepší cestou asi bylo vytvořit si tabulku, do ní zanášet informace ze zadání a zanesené informace si odškrtávat aby dále nemystifikovaly. Ač to bylo jednoduché, pokročilá noční doba, únava, zima a další elementy samotný proces řešení určitě trochu ztížily…

Zanechte, prosím, komentář

XHTML: Můžete použít tyto značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>