Skautské středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec

Oddíly

Go to JEDNIČKA

JEDNIČKA

Klub rodinného skautingu
dospělí – skauti

Go to TROJKA

TROJKA

3. oddíl
dívky a chlapci ve věku 5–15 let

Go to ČTYŘKA

ČTYŘKA

4. chlapecký oddíl
chlapci ve věku 8–13 let

Go to ŠEDÉ VOLAVKY

ŠEDÉ VOLAVKY

5. dívčí oddíl
dívky ve věku 6–15 let

Go to FÉNIX

FÉNIX

Klub rodinného skautingu
dospělí – skautky i skauti

Go to SEDMIKRÁSKY

SEDMIKRÁSKY

7. roj světlušek
dívky ve věku 6–15 let

Go to ELHANA

ELHANA

9. chlapecký oddíl
chlapci ve věku 6–15 let

O středisku

Skautské středisko

Název:
Junák - český skaut,
středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec, z. s.
Číslo střediska: 310.31
Telefon: +420 603 346 448
E-mail: junakjh@skaut.cz
Webové stránky: zlataruze.skauting.cz
Vedoucí střediska: Martin Holub

Junák – český skaut, z. s. je veřejně prospěšná nezisková organizace s celostátní působností, která sdružuje děti, mládež i dospělé bez rozdílu pohlaví, národnosti nebo jakéhokoliv politického či náboženského přesvědčení. Zaměřuje se na neformální výchovu mladých lidí, zejména jejich osobnostně sociální rozvoj tak, aby z nich vyrůstali lidé slušní, schopní a s praktickým uvědoměním své role, sociální tolerance a další participace na dění v občanské společnosti.

Se svými více jak šedesáti tisíci členy patří Junák – český skaut v Česku mezi největší dětské organizace s komplexním výchovným programem, a to jak z hlediska časového, tak i celkového zaměření.

Skautské středisko Zlatá Růže sdružuje v Jindřichově Hradci aktuálně bezmála 2 stovky členů – dětí i dospělých, a to v sedmi samostatných oddílech. Jindřichohradecké oddíly jsou určeny pro děti ve věku zhruba od pěti let výše a jejich klubovny najdete v centru města a na sídlišti Vajgar. Středisková i oddílová činnost je velmi pestrá a zahrnuje každotýdenní schůzky družin a oddílů, víkendové výpravy nejméně jednou měsíčně, pořádání vlastních letních táborů, účast na celostátních nebo i mezinárodních skautských akcích, spolkovém životě v Jindřichově Hradci, pořádání vzdělávacích akcí apod.

Chcete-li se dozvědět více o skautingu jako takovém, pak určitě navštivte stránky www.skaut.cz

Ještě jednou náborový plakát Elhany, tentokrát se správnou e-mailovou adresou. Zbytek platí - budou rádi za nové kluky!

Facebook photo

Nové členky ve věku světlušek přijímají i Sedmikrásky. Snad každý oddíl najde právě tolik nových členů, kolik potřebuje :-)

Facebook photo

Šedé volavky spouští nábor nových světlušek.

Facebook photo

Při své cestě na kolech po Evropě k nám do Jindřichova Hradce zavítali v neděli Eva a Addy z německé skautské organizace DPSG. Nabídli jsme jim nocleh v našem SUDu, kde se jim moc líbilo, a tak nám tam na památku nechali takovéhle překvapení. Paráda... a třeba to nebude naše poslední setkání 🇩🇪⚜️🇨🇿
Mimochodem, jejich putování můžete sledovat na http://scoutbound.de
#skaut

Facebook photo

Minulou sobotu skončil poslední z našich letošních táborů a zvolna jsme tak přešli do příprav nového skautského roku.

Zároveň jsme ale také v minulých týdnech zažili dvě významné události, o kterých jsme vás ještě nestihli informovat. V polovině července - v samém závěru tábora Čtyřky - převzal Martin Pecka vyznamenání Medaile díků za své více jak devítileté vedení tohoto chlapeckého oddílu i svou další dobrovolnickou práci pro skauting (např. při správě sítě a počítačové techniky střediska, práci v servistýmu Gemini nebo spolupořádání tradičních Hradeckých tIQoňů).

Začátkem srpna byla dále při návštěvě tábora Trojky oceněna prvním stupněm Čestného odznaku kraje pětilisté růže Nikola Šarlingrová - Flo, a to především za své aktivity na poli mezinárodního skautingu, včetně organizace větších i menších akcí se zahraničními skauty pro členy našeho střediska. Sluší se k tomu podotknout, že Flo je v našem středisku zároveň vůbec první nositelkou tohoto relativně nového krajského ocenění.

Oběma jmenovaným ještě jednou blahopřejeme ⚜️ a pevně věříme, že tím jejich práce pro náš jindřichohradecký skauting ještě zdaleka nekončí 😀

Facebook photo

Členové našeho Roverského kmene Hatana srdečně zdraví ze svého letního putování Šumavou.

Facebook photo

Blahopřejeme Rozárce ke jmenování místostarostkou Junáka - českého skauta. Tak vysokou skautskou funkci tu ještě za 105 let existence jindřichohradeckého skautingu nikdo nezastával.

vedení střediska

Martin Holub

Vedoucí střediska, hospodář
a správce základny SUD
Tel.: +420 603 346 448
E-mail:

Vojtěch Jošt

Zástupce vedoucího střediska,
vedoucí oddílu
Tel.: +420 775 924 516
E-mail:

Lucie Holubová

Vedoucí oddílu
Tel.: +420 725 925 830
E-mail:

Petr Kubičko

Vedoucí oddílu
Tel.: +420 733 601 112
E-mail:

Veronika Gryčová

Vedoucí oddílu
Tel.: +420 720 334 976
E-mail:

Lucie Kantorová

Vedoucí oddílu
Tel.: +420 723 171 987
E-mail:

Lenka Liškařová

Vedoucí oddílu
E-mail:

Aleš Adamec

Vedoucí oddílu
Tel.: +42 775 624 986
E-mail:

Ludmila Cudzišová

Volená členka rady
Tel.: +420 723 185 690
E-mail:

Lukáš Čáka

Volený člen rady
Tel.: +420 720 544 066
E-mail:

Hana Sluková

Volená členka rady
E-mail:

Zuzana Illeová

Zpravodajka R&R
Tel.: +420 774 784 466
E-mail:

Václav Hanzal

Předseda revizní komise
Tel.: +420 724 524 495
E-mail:

Matěj Člupek

Člen revizní komise
Tel.: +420 721 125 296
E-mail:

Věra Vitoňová

Členka revizní komise
Tel.: +420 775 102 456
E-mail:

Říkají o skautingu

Napište nám