Skautské středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec

Oddíly

Go to JEDNIČKA

JEDNIČKA

Klub rodinného skautingu
dospělí – skauti

Go to TROJKA

TROJKA

3. oddíl
dívky a chlapci ve věku 5–15 let

Go to ČTYŘKA

ČTYŘKA

4. chlapecký oddíl
chlapci ve věku 8–13 let

Go to ŠEDÉ VOLAVKY

ŠEDÉ VOLAVKY

5. dívčí oddíl
dívky ve věku 6–15 let

Go to FÉNIX

FÉNIX

Klub rodinného skautingu
dospělí – skautky i skauti

Go to SEDMIKRÁSKY

SEDMIKRÁSKY

7. dívčí oddíl
dívky ve věku 6–15 let

Go to ELHANA

ELHANA

9. chlapecký oddíl
chlapci ve věku 6–15 let

O středisku

Skautské středisko

Název:
Junák - český skaut,
středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec, z. s.
Číslo střediska: 310.31
Telefon: +420 603 346 448
E-mail:
Webové stránky: zlataruze.skauting.cz
Vedoucí střediska: Martin Holub

Junák – český skaut, z. s. je veřejně prospěšná nezisková organizace s celostátní působností, která sdružuje děti, mládež i dospělé bez rozdílu pohlaví, národnosti nebo jakéhokoliv politického či náboženského přesvědčení. Zaměřuje se na neformální výchovu mladých lidí, zejména jejich osobnostně sociální rozvoj tak, aby z nich vyrůstali lidé slušní, schopní a s praktickým uvědoměním své role, sociální tolerance a další participace na dění v občanské společnosti.

Se svými více jak šedesáti tisíci členy patří Junák – český skaut v Česku mezi největší dětské organizace s komplexním výchovným programem, a to jak z hlediska časového, tak i celkového zaměření.

Skautské středisko Zlatá Růže sdružuje v Jindřichově Hradci aktuálně bezmála 2 stovky členů – dětí i dospělých, a to v sedmi samostatných oddílech. Jindřichohradecké oddíly jsou určeny pro děti ve věku zhruba od pěti let výše a jejich klubovny najdete v centru města a na sídlišti Vajgar. Středisková i oddílová činnost je velmi pestrá a zahrnuje každotýdenní schůzky družin a oddílů, víkendové výpravy nejméně jednou měsíčně, pořádání vlastních letních táborů, účast na celostátních nebo i mezinárodních skautských akcích, spolkovém životě v Jindřichově Hradci, pořádání vzdělávacích akcí apod.

Chcete-li se dozvědět více o skautingu jako takovém, pak určitě navštivte stránky www.skaut.cz

V Praze tenhle víkend probíhá tradiční roverský MiQuik a naše roverstvo z RK Hatana u toho samozřejmě nechybí ani letos. Užijte si přednášky, taneční večer i vše ostatní! ;-)
#skaut #rkhatana #miquik

Facebook photo

Blahopřejeme holkám z vedení 7. dívčí oddíl Sedmikrásky k úspěšnému složení závěrečných zkoušek kvalifikace zdravotníka zotavovacích akcí. A teď ještě ty vůdcovky! 😁

Facebook photo

Kdybyste si třeba někdo chtěl zlevnit takhle před Vánoci elektřinu nebo plyn, tak my skauti na to máme recept. Je to snadné a spolehlivé. Vlastně se divíme, že to ještě doma nemají zavedeno všichni naši členové :-)

Facebook photo

O víkendu 22.–24. listopadu jsme s ARaKem – Aktivním rádcovským kurzem zavítali do nového skautského domu v Lomnici nad Lužnicí.

Našich 26 účastníků se opět vzdělávalo v rádcovských dovednostech, v tajích plánování, do kterých je zasvětila samotná místostarostka Junáka Barbora Tichavová, či v přípravě ukázkových družinových schůzek, které budou realizovat jako jeden z absolventských úkolů. Kromě toho jsme také společně zhlédli film "Jednou skautem, navždy skautem" a debatovali o něm, nebo jsme si užili velkou simulační hru "Kolik stojí čest", kterou pro nás nachystali lomničtí a třeboňští skauti z programů Zkušenost totality od Skautský institut. Bylo toho ale mnohem více - třeba i další velká noční hra, opět připravená lomnickými skauty (v čele s Lenka Rajnochová a Lenka Liškařová), spousta fitek samotných účastníků, diskuze o problémech v družinách a "zlobivých" dětech a podobně.

Díky všem, kteří nám s druhým víkendem kurzu pomáhali - byli jste skvělí! Středisko 13 klíčů Lomnice nad Lužnicí má mimochodem perfektní novou základnu, kterou jsme jim jako první otestovali a vřele ji od ledna 2020 doporučujeme všem přespolním k víkendovým výpravám (je to super lokalita!).

Jmenovitě děkujeme i holkám z vedení 7. dívčí oddíl Sedmikrásky, které se krásně postaraly o naše žaludky a ještě se k tomu dokázaly naučit na zkoušky na zdravotnický kurz, který je čeká následující víkend :-)
#skaut #arak

Facebook photo

Roveři a rangers se dnes sešli na schůzce (tak jako tento rok každý měsíc) a společně se podívali na fungování celého střediska. Zjistili tak, kdo co na středisku dělá a jak vypadají střediskové rady. Nakonec se všichni zkusili zamyslet nad tím, co by na středisku rádi zlepšili. I jejich názor je důležitý a středisko si z toho snad něco odnese do svého dalšího fungování :)

Facebook photo

ODVOLENO! 👌
Máme nově zvoleného vůdce střediska Lišáka a jeho dva zástupce Veve a Berana. Přejeme jim mnoho úspěchů v jejich volebním období a těšíme se na svěží vítr do plachet Zlaté Růže!! ⚜️

Facebook photo

Začínáme druhý jednací den. Právě jsme otevřeli diskuzi o potencionální trojici ve vedení našeho střediska.

Buďte s námi u toho online! 🙂

Facebook photo

vedení střediska

Eliška Svačinová

Volená členka rady
Tel.:
E-mail:

Říkají o skautingu

Napište nám