Skautské středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec

Oddíly

Go to JEDNIČKA

JEDNIČKA

Klub rodinného skautingu
dospělí – skauti

Go to TROJKA

TROJKA

3. oddíl
dívky a chlapci ve věku 5–15 let

Go to ČTYŘKA

ČTYŘKA

4. chlapecký oddíl
chlapci ve věku 8–13 let

Go to ŠEDÉ VOLAVKY

ŠEDÉ VOLAVKY

5. dívčí oddíl
dívky ve věku 6–15 let

Go to FÉNIX

FÉNIX

Klub rodinného skautingu
dospělí – skautky i skauti

Go to SEDMIKRÁSKY

SEDMIKRÁSKY

7. roj světlušek
dívky ve věku 6–15 let

Go to ELHANA

ELHANA

9. chlapecký oddíl
chlapci ve věku 6–15 let

O středisku

Skautské středisko

Název:
Junák - český skaut,
středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec, z. s.
Číslo střediska: 310.31
Telefon: +420 603 346 448
E-mail: junakjh@skaut.cz
Webové stránky: zlataruze.skauting.cz
Vedoucí střediska: Martin Holub

Junák – český skaut, z. s. je veřejně prospěšná nezisková organizace s celostátní působností, která sdružuje děti, mládež i dospělé bez rozdílu pohlaví, národnosti nebo jakéhokoliv politického či náboženského přesvědčení. Zaměřuje se na neformální výchovu mladých lidí, zejména jejich osobnostně sociální rozvoj tak, aby z nich vyrůstali lidé slušní, schopní a s praktickým uvědoměním své role, sociální tolerance a další participace na dění v občanské společnosti.

Se svými více jak šedesáti tisíci členy patří Junák – český skaut v Česku mezi největší dětské organizace s komplexním výchovným programem, a to jak z hlediska časového, tak i celkového zaměření.

Skautské středisko Zlatá Růže sdružuje v Jindřichově Hradci aktuálně bezmála 2 stovky členů – dětí i dospělých, a to v sedmi samostatných oddílech. Jindřichohradecké oddíly jsou určeny pro děti ve věku zhruba od pěti let výše a jejich klubovny najdete v centru města a na sídlišti Vajgar. Středisková i oddílová činnost je velmi pestrá a zahrnuje každotýdenní schůzky družin a oddílů, víkendové výpravy nejméně jednou měsíčně, pořádání vlastních letních táborů, účast na celostátních nebo i mezinárodních skautských akcích, spolkovém životě v Jindřichově Hradci, pořádání vzdělávacích akcí apod.

Chcete-li se dozvědět více o skautingu jako takovém, pak určitě navštivte stránky www.skaut.cz

I naše oddílové tábory klepou na dveře... A s nimi vyrazí i několik desítek našich Kateřin a Tomášů :-)

Facebook photo

Konec skautského roku (jasně, končí opravdu až na táborech 😉) je příležitostí i k malým oddílovým slavnostem. Třeba v Elhaně ho minulý pátek spojili s předáváním skautských šátků u oddílové lípy pod kostelem na Jakubu.

Zároveň jsme i za středisko využili této příležitosti k speciálnímu poděkování Lence Liškařové - Blešce. Za práci, kterou už řadu let odvádí pro skauting (nejen) v jindřichohradeckém okrese, převzala skautské vyznamenání - Medaili díků.

Bleška vede už sedm let 9. chlapecký oddíl Elhana, působí v něm ale ještě déle a kromě toho zajišťuje jako lékařka a garantka i pravidelné vzdělávání nových zdravotníků zotavovacích akcí. Snad se nebude zlobit, když napíšeme, že navíc patří i mezi těch nemnoho v současnosti stále aktivně sloužících skautek, které u nás začínaly jako světlušky hned zkraje 90. let. A to je už bezmála třicet let skautování 😮

V našem středisku vnímáme udělení jakéhokoli skautského vyznamenání jako jednu z největších čestných a symbolických možností, jak můžeme nasazení našich dospělých dobrovolníků ocenit. Naše poděkování ale na tomto místě patří samozřejmě i všem ostatním, kteří svou energií a časem pomáhají skautingu v Jindřichově Hradci existovat ⚜️

Facebook photo

Naši jediní dva zástupci v Intercamp - český kontingent - Guli a Sem z Elhany - se z Holandska vrátili již před týdnem. Na větší vyprávění si musíme v tomto hektickém období před tábory nejspíš počkat (třeba bude čas na říjnovém střediskovém jamboree 😉), tak nám zatím posílají alespoň ochutnávku v podobě několika jejich fotografií. Spoustu dalších ale již nyní najdete právě na stránce českého kontingentu (mimochodem dosud největšího v historii Junáka) pod odkazem výše.

Facebook photo

Také v letošním roce můžeme rozvíjet svou činnost i díky dotaci na podporu práce s dětmi a mládeží, kterou nám poskytl Jihočeský kraj - oficiální.

Kromě jiných věcí jsme si díky této podpoře mohli dovolit obnovit tábornické vybavení, které využívají naše oddíly pro pobyt v přírodě. Aktuálně jsme třeba dokoupili další samonosné stany. A co víc, díky vyjednané skvělé 40% slevě mezi Junák - český skaut a HUSKY CZ jsme jich za stejnou částku mohli koupit rovnou dvojnásobek! To se nám teď bude pěkně tábořit v zeleném! 🙂⚜️

Facebook photo

A někde tam jsou i jindřichohradečtí Guli a Sem z Elhany... Je hezké, že zástupci střediska nechybí u takových významných událostí 😉 Užijte si to, kluci!

Facebook photo

Roverstvo se nám v pořádku vrátilo z ObRoku 2019... Tak zase obrok... ;-)
#skaut #obrok2019 #rkhatana

Facebook photo

vedení střediska

Martin Holub

Vedoucí střediska, hospodář
a správce základny SUD
Tel.: +420 603 346 448
E-mail:

Vojtěch Jošt

Zástupce vedoucího střediska,
vedoucí oddílu
Tel.: +420 775 924 516
E-mail:

Lucie Holubová

Vedoucí oddílu
Tel.: +420 725 925 830
E-mail:

Petr Kubičko

Vedoucí oddílu
Tel.: +420 733 601 112
E-mail:

Veronika Gryčová

Vedoucí oddílu
Tel.: +420 720 334 976
E-mail:

Lucie Kantorová

Vedoucí oddílu
Tel.: +420 723 171 987
E-mail:

Lenka Liškařová

Vedoucí oddílu
E-mail:

Aleš Adamec

Vedoucí oddílu
Tel.: +42 775 624 986
E-mail:

Ludmila Cudzišová

Volená členka rady
Tel.: +420 723 185 690
E-mail:

Lukáš Čáka

Volený člen rady
Tel.: +420 720 544 066
E-mail:

Hana Sluková

Volená členka rady
E-mail:

Zuzana Illeová

Zpravodajka R&R
Tel.: +420 774 784 466
E-mail:

Václav Hanzal

Předseda revizní komise
Tel.: +420 724 524 495
E-mail:

Matěj Člupek

Člen revizní komise
Tel.: +420 721 125 296
E-mail:

Věra Vitoňová

Členka revizní komise
Tel.: +420 775 102 456
E-mail:

Říkají o skautingu

Napište nám