Skautské středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec

Oddíly

Go to JEDNIČKA

JEDNIČKA

Klub rodinného skautingu
dospělí – skauti

Go to TROJKA

TROJKA

3. oddíl
dívky a chlapci ve věku 5–15 let

Go to ČTYŘKA

ČTYŘKA

4. chlapecký oddíl
chlapci ve věku 8–13 let

Go to ŠEDÉ VOLAVKY

ŠEDÉ VOLAVKY

5. dívčí oddíl
dívky ve věku 6–15 let

Go to FÉNIX

FÉNIX

Klub rodinného skautingu
dospělí – skautky i skauti

Go to SEDMIKRÁSKY

SEDMIKRÁSKY

7. dívčí oddíl
dívky ve věku 6–15 let

Go to ELHANA

ELHANA

9. chlapecký oddíl
chlapci ve věku 6–15 let

O středisku

Skautské středisko

Název:
Junák - český skaut,
středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec, z. s.
Číslo střediska: 310.31
Telefon: +420 603 346 448
E-mail:
Webové stránky: zlataruze.skauting.cz
Vedoucí střediska: Martin Holub

Junák – český skaut, z. s. je veřejně prospěšná nezisková organizace s celostátní působností, která sdružuje děti, mládež i dospělé bez rozdílu pohlaví, národnosti nebo jakéhokoliv politického či náboženského přesvědčení. Zaměřuje se na neformální výchovu mladých lidí, zejména jejich osobnostně sociální rozvoj tak, aby z nich vyrůstali lidé slušní, schopní a s praktickým uvědoměním své role, sociální tolerance a další participace na dění v občanské společnosti.

Se svými více jak šedesáti tisíci členy patří Junák – český skaut v Česku mezi největší dětské organizace s komplexním výchovným programem, a to jak z hlediska časového, tak i celkového zaměření.

Skautské středisko Zlatá Růže sdružuje v Jindřichově Hradci aktuálně bezmála 2 stovky členů – dětí i dospělých, a to v sedmi samostatných oddílech. Jindřichohradecké oddíly jsou určeny pro děti ve věku zhruba od pěti let výše a jejich klubovny najdete v centru města a na sídlišti Vajgar. Středisková i oddílová činnost je velmi pestrá a zahrnuje každotýdenní schůzky družin a oddílů, víkendové výpravy nejméně jednou měsíčně, pořádání vlastních letních táborů, účast na celostátních nebo i mezinárodních skautských akcích, spolkovém životě v Jindřichově Hradci, pořádání vzdělávacích akcí apod.

Chcete-li se dozvědět více o skautingu jako takovém, pak určitě navštivte stránky www.skaut.cz

Dnes přinášíme střediskové názory na Krajský sněm Junáka! Nebojíme se říct naše názory i jinde.

Facebook photo

Když mají čtyři skautky maturitní ples, tak se zbytek kmene hodí do gala! Skauti prostě drží pospolu, ať jde o cokoliv. 😁

Facebook photo

Všechno nejlepší Zetovi k jeho skvělým narozeninám. I naši skauti a skautky mají nejednu jeho knihu ve svých knihovničkách - ať již v klubovnách nebo doma - a při schůzkách či na táboře hrají hry z jeho Encyklopedií her nebo třeba lipnického Zlatého fondu.

Facebook photo

Tři králové se sice slaví až v pondělí, holky ze 7. dívčí oddíl Sedmikrásky ale nelenily a vyrazily vybírat na Tříkrálovou sbírku už dneska! Se zpěvem dopoledne obcházely hradecké domy a nezapomněly navštívit ani několik dalších členů střediska - včetně samotného vůdce 😁

Facebook photo

Ať je i rok 2020 takhle skautsky úspěšný. V Jindřichově Hradci i po celé naší zemi (a samozřejmě i celém světě 😁).

Facebook photo

V sobotu 28. prosince jsme uspořádali tradiční Výroční výpravu a setkání střediska, tentokrát na den přesně po 30 letech od úplně první výpravy obnoveného Junáka v Jindřichově Hradci. Sešly se nás více jak čtyři desítky napříč všemi generacemi - jak pamětníci tehdejší výpravy a začátků obnoveného skautingu, tak i naši současní vedoucí, roveři nebo třeba nejmladší vlčata a světlušky (a také několik psů 😁).

Cílem výpravy byl - stejně jako tenkrát - Městský les. Byla to prima polodenní procházka, nechyběl oheň, opékání buřtů a po cestě pochopitelně i spousta vzpomínání a vyprávění.

Večer jsme pak ještě uspořádali malé střediskové setkání v našem SUDu. Bylo nachystáno jídlo a pití, nechyběly staré kroniky a další osobní památky, kterými jsme si připomněli uplynulých 30 let. A došlo i na slavnostní okamžiky, konkrétně předávání krajských ocenění našim úspěšným roverům nebo vedoucím. První (bronzový) stupeň Čestného odznaku kraje pětilisté růže za kvalitní práci v oddíle nebo při rozjezdu roverského kmene získali Eliška Svačinová - Eliáš, Zuzana Illeová - Beran a Filip Jirsa - Sem. Prvním stupněm Medaile kraje pětilisté růže pak byly oceněny Lída Cudzišová a Lucie Holubová - Luiza. Nejvyšší - třetí (zlatý) stupeň - tohoto vyznamenání pak za svou dlouholetou práci a zásluhy o rozvoj skautingu v Jindřichově Hradci obdržel Aleš Adamec - Práče. Všem vyznamenaným moc blahopřejeme! 🏅⚜️
#skaut #30letskautingu #ZlataRuze

Facebook photo

Něco se tu chystá (vlastně je to už na cestě). Tak doufáme, že to adresátům udělá radost. Děkujeme! ⚜️

Facebook photo

vedení střediska

Eliška Svačinová

Volená členka rady
Tel.:
E-mail:

Říkají o skautingu

Napište nám